Hverdagen i SFO'en

I det daglige arbejde med børnene sættes fokus på børnenes trivsel og udvikling af sociale kompetencer. Vi prioriterer i høj grad at skabe rum for etablering og udvikling af kammeratskabsrelationer imellem børnene. Samtidig arrangerer vi et udbud af daglige aktiviteter, som børnene kan deltage i.

Efter skoletid og på skolefridage går det løs med aktiviteter inde som ude med mulighed for fysisk aktivitet, at spille spil, tegne, læse, lege med lego, playmobil, biler, bordtennis, bordfodbold, træværksted, ler leg i gymnastiksal og meget mere. Udendørs har v mange muligheder med legeplads, skolegård og boldbane.

Vores pædagogiske værdigrundlag

SFO skaber attraktive og meningsfulde rammer for børnene i SFO-tiden. Der drages omsorg for det enkelte barn og vi støtter børnene i at udvikle en forståelse for egen og andres livskvalitet og værdier.

Børnene tilbydes forskellige værkstedsaktiviteter og de har mulighed for fysisk udfoldelse på vores udearealer og skolens gymnastiksale.

Børnene tilbydes eftermiddagsmad ved totiden i overensstemmelse med skolens kostpolitik.

Vi fokuserer på en god omgangstone og en ordentlig adfærd inden døre (ikke løbe og råbe), oprydning og omtanke over for hus, materialer og andre mennesker.

Skolepædagogernes samarbejde med lærerne i Indskolingen, medvirker til at skabe et sammenhængende og udviklende indskolingsforløb for det enkelte barn.

Forældresamarbejdet foregår gennem den daglige kontakt/dialog, forældremøder, skole-hjem-samtaler, kontaktforældremøder og skolebestyrelsens arbejde.

Tidlig SFO start

Fra den 1. maj afvikles et intensivt indkøringsforløb frem til juli måned. I denne periode lærer børnene hvad de må, kan og skal når de går på SFO. I perioden arbejdes med et struktureret forløb fra kl. 9 til kl. 13. Her vil perioder med leg og kreative aktiviteter blive suppleret med skolelignende aktiviteter, der ruster børnene til starten i børnehaveklassen i august måned. I maj-juni arbejder vi også målrettet med at danne nogle velfungerende klasser. Hvilken klasse, man skal gå i, er afklaret inden sommerferien starter.

I eftermiddagstimerne vil børnene kunne deltage i almindelige SFO-aktiviteter sammen med de øvrige børn i SFO. I indkøringsperioden er der tilknyttet fem faste medarbejdere, der følger børnene hele dagen. Børnene vil om eftermiddagen blive introduceret til værkstedsaktiviteter og samtidigt lære husets øvrige medarbejdere at kende.

Kontakt

Åbningstiden i SFO er fra kl. 07.00 til kl. 17.00, fredag dog kun til kl. 16.00.

SFO Toften
Nøjsomhedsvej 11
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 28 42 55

SFO-Leder: Flemming Brix Curtis.