Hvem er vi?

Gruppeordningen på Lundtofte Skole er et heltidstilbud for børn med ADHD eller ADHD-lignende udfordringer. Vi modtager også børn med diagnoser udover ADHD, som fx Tourettes og Aspergers syndrom, eller krydsdiagnoser mellem ADHD og andre diagnoser. Stedet er normeret til 16 børn fra 0.-5. klasse.

Vores pædagogske værdigrundlag

Det pædagogiske arbejde handler om at fremme strategier og handlemuligheder for det enkelte barn, så barnet udvikler kompetencer til at kunne indgå i sociale relationer med både børn og voksne. Dette har stor betydning for det enkelte barn i forhold til at kunne agere i samfundet og senere i livet.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og potentialer. Fælles for de elever, der går her, er at de i høj grad profiterer af en velstruktureret hverdag varetaget af omsorgsfulde og tydelige voksne. Vi arbejder dagligt med pictogrammer, både i skole- og fritidsdelen, der visualiserer vores struktur på stedet og er med til at skabe en genkendelig og tryg dagligdag for børnene.

Fysisk beliggenhed

Gruppeordningen er en del af Lundtofte Skole, men ligger fysisk adskilt på den modsatte side af vejen. her har vi lokaler i to huse, et skolehus samt et SFO/Klubhus.

Gruppeordningen ligger for sig selv, hvilket giver børnene mulighed for at finde mere ro og et fritum, hvor de kan være sig selv og være sammen med deres kammerater i mindre grupper.