Trivselspolitik

En tryg skole, SFO og klub med hele, glade og livsduelige børn bygger på:

  • Ansvarlighed
  • Tolerance
  • Fællesskab
  • Respekt

Læringsmålstyret undervisning

På Lundtofte Skole arbejder vi med:

  • At eleverne er bekendt med målet for undervisningen og at de ved, hvad succeskriterierne er i undervisningsforløbet
  • At eleverne lærer at vurdere, hvor de er i læringsprocessen og hvad det næste skridt er
  • At eleverne modtager effektiv feedback.

Vi dyrker traditionerne

Vores traditioner skaber sammenhæng og fælleskab. De giver mulighed for fælles oplevelser og historier. Vi er glade for vores traditioner og vi dyrker dem.