Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

 

 • Samlet elevtal pr. 1.06.2018:  512 elever

 •  
  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
 

 • Indskolingen (0.-2. klasse): 20,0 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 20,3 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 18,7 elever pr. klasse

 •  


 

Gennemsnitskarakterer

Folkeskolens Afgangsprøve - 9. klasse, skoleåret 2016/2017

Skriftlig eksamen:

 • Dansk, skr. fremstilling: 6,7
 • Dansk, retskrivning: 8,4
 • Dansk, læsning: 7,5
 • Matematik, uden hjælpemidler: 8,8
 • Matematik, med hjælpemidler: 8,0

 

Mundtlig eksamen:

 • Dansk: 8,4
 • Engelsk: 7,4
 • Fælles faglig prøve (Fysik/kemi, biologi, geografi): 9,8

 

Se også https://www.uddannelsesstatistik.dk/

 

 

Overgang til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

 

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet: 2,5 elev / PC

 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:

 

 • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 1.08 2018:  51
 • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale
 •  
 •  
 •