Vi skaber hele, glade og livsduelige mennesker

Klik her og få læst vores velkomstbog op: 

https://soundcloud.com/martinjantzen/sarah-og-emil-starter-i-skole

 

Fællespasning læs her!

Lundtofte Skole juli 2018

 

 

Kære deltagere i fællespasningen på SFO v. Lundtofte Skole!

Nu nærmer tiden sig for ugerne med fællespasning af SFO-børn fra Lyngby Taarbæk Kommunes folkeskoler.

Vi glæder os til jeres deltagelse og håber, at børnene vil få nogle gode og spændende dage på SFO v. Lundtofte Skole.

Vi bliver op til ca. 100 børn, som har mulighed for at have nogle gode og hyggelige dage sammen. Vi har på samme vis som sidste sommer lavet et program for dagene med aktiviteter og ture ud af huset.

Foreløbigt program for ugerne 28-30

Vi kommer til at beskæftige os med bl.a. idrætsaktiviteter, sæbekassebiler, pigesjov, hygge  m.v..

Desuden:

Åbne værksteder inde/ude med mulighed for at være på træværksted, tegne/male aktiviteter, legeladen m.m

Torsdage er faste turdage, hvor alle børn deltager i turarrangementer

Udendørs aktivitetslege opstartes fra kl. 9.00.

11.30 - 12.00 Frokost og check af fremmødte børn

12.00 – 14.00 Aktiviteterne fortsætter

14.00 - 15.00  Hygge i Cafeen med lidt at spise

15.00 – 17.00 Aktiviteter

17.00 (16.00 fredage) SFO lukker                                                

Alle mandage introduceres vores gæster til de voksne og almene regler i vores SFO. Hvem er vi?  Hvor må vi være? Hvad skal vi huske? Hvad kan vi lave? osv.

Ture i uge 28-30:

På alm. hverdage er der mulighed for at der kan arrangeres mindre spontane udflugter i lokalmiljøet - f.eks Naturlegepladsen i Gl. Holte, Fisketur v. Mølleåen, Dyrehaven, Frilandsmuseet og leg i skoven. At deltage i disse ture er frivilligt.

Turene arrangeres med udgangspunkt i børnenes egen lyst til at komme på tur.

På Torsdage Har vi samlede, større udflugter med turistbusser ud i landet:

På torsdags-turdagene har vi tradition for at være ude af huset i tidsrummet mellem 10 og 16. Hvis I har problemer med sen afhentning (efter kl. 16), er der mulighed for at aftale afhentning på udflugtsmålene. Dette skal i god tid aftales med medarbejderne.

Torsdagsudflugterne går til særlige udflugtsmål i Nordsjælland eller syd for København. Turene vil f. eks kunne gå til Sagalandet i Lejre, Esbønderup Fuglepark, Falkonergården i Fredensborg eller andet. Disse ture vil blive annonceret med opslag mandage i fællespasningsugerne.

Torsdage er uanset vejret faste turdage, hvor alle børn deltager – husk tøj der passer til dagens vejrudsigt, drikkedunk og turmadpakke.

Med baggrund i erfaringerne fra tidligere år med fællespasning, deltager i et mindre omfang kendt personale fra de skoler, der deltager med flest børn i fællespasningen.

Af hensyn til majbørnene planlægger vi et særligt tilbud til de helt nye skolestartere, hvor vi tilbyder særlige basislokaler med faste medarbejdere, for derved at skabe en base/ et tryghedsskabende miljø, der tilgodeser de mindste børn.

Vores åbningstider er: Mandag til torsdag kl. 7.00 – 17.00 og fredage 7.00 – 16.00.

Seneste fremmødetidspunkt er dagligt kl. 10.00 af hensyn til dagenes aktiviteter og udflugter. Vi sidder ved telefonen dagligt fra kl. 7.00 – 10.00 og igen i tidsrummet 15.00 til lukketid kl. 17.00 ( fredag kl. 16.00).

Opkald besvares på 4528 4255    - tryk 3 for medarbejder (kukker )

Børnenes behov for garderobepladser ordnes ved fælles brug af eksisterende børnegarderober. Vi har køleskabe, som kan benyttes til børnenes madpakker og drikkedunke. Vi har opsat skilte i vores indskolingshus for bedre overblik for udefra kommende børn/forældre.

Kontrolleret pasning:

Fremmødte børn registreres ved indkrydsning på børnelister (skolevis) ved hovedindgangen i indskolingshuset. Ved afhentning/hjemsendelse skal børnene krydses ud.

Ind- og udkrydsning varetages af SFO-medarbejderne.

Hvis du har brug for at aflyse dit barns fremmøde på SFO, bedes dette meddelt ved telefonopringning eller i forbindelse med aflevering/afhentning.

Hvis du har særlige oplysninger vedr. dit barn skal dette formidles til det pædagogiske personale ved fremmødet.

Husk at give dit barn solcreme på ved dage med høj sol inden I kommer i SFO.

På vegne af

Medarbejdere og ledelse v. Lundtofte Skole

Flemming Brix Curtis
SFOleder v. Lundtofte Skole
Nøjsomhedsvej 11
2800 Lyngby

Kære forældre

Når man starter på Lundtofte Skole, bliver man en del af et nyt mangfoldigt fællesskab med hele, glade og livsduelige mennesker.

Fællesskab og traditioner er vigtige omdrejningspunkter i vores hverdag. Det musiske er et bærende element i en række af vores traditioner.

Vi arbejder hver dag på at give hvert enkelt barn den omsorg og tryghed, som skal til, for at det trives bedst muligt. Børn, der trives, lærer bedre og de kan i højere grad udfolde deres talenter og læringspotentialer.

På Lundtofte Skole ser vi en værdi i læringsfællesskaber, der giver mulighed for at anskue verden fra forskellige vinkler og perspektiver. Det skaber fundament for udvikling af demokratisk dannelse, hvor eleverne både er fagligt og personligt rustet til at forstå verden samt i stand til at træffe valg, tage medansvar og handle.

På Lundtofte Skole arbejder vi for, at eleverne får en forståelse for miljøet – lokalt som globalt.

Velkommen til vores skole med glade og legende børn, der har et glimt i øjet og gerne vil lære.

 

Hvem er vi?

Gruppeordningen på Lundtofte Skole er et heltidstilbud for børn med ADHD eller ADHD-lignende udfordringer. Vi modtager også børn med diagnoser udover ADHD, som fx Tourettes og Aspergers syndrom, eller krydsdiagnoser mellem ADHD og andre diagnoser. Stedet er normeret til 16 børn fra 0.-6. klasse.

Hverdagen i SFO

I det daglige arbejde med børnene sættes fokus på børnenes trivsel og udvikling af sociale kompetencer. Vi prioriterer i høj grad at skabe rum for etablering og udvikling af kammeratskabsrelationer imellem børnene. Samtidig arrangerer vi et udbud af daglige aktiviteter, som børnene kan deltage i.

Efter skoletid og på skolefridage går det løs med aktiviteter inde som ude med mulighed for fysisk aktivitet, at spille spil, tegne, læse, lege med lego, playmobil, biler, bordtennis, bordfodbold, træværksted, ler leg i gymnastiksal og meget mere. Udendørs har v mange muligheder med legeplads, skolegård og boldbane.

Et trygt og aktivt tilbud

Klub Lundtofte er en del af Lundtofte Skole og er et tilbud til alle børn i 4.-6. klasse. Vores ungdomsklub er til unge fra 7. klasse til 18 år.

Der er naturligvis forskel på klub og SFO, der er nye udfordringer i klubben, langt de fleste børn bliver rigtigt glade for den nye hverdag, der også indeholder lidt mere frihed. Der er ikke kontrolleret pasning i klub, men vi bruger det samme kukker system, som det I kender fra SFO'en.