Vi skaber hele, glade og livsduelige mennesker

Kære forældre

Når man starter på Lundtofte Skole, bliver man en del af et nyt mangfoldigt fællesskab med hele, glade og livsduelige mennesker.

Vi arbejder hver dag på at give hvert enkelt barn den omsorg og tryghed, som skal til, for at det trives bedst muligt. Børn, der trives, lærer bedre og de kan i højere grad udfolde deres talenter og læringspotentialer.

Velkommen til vores skole med glade og legende børn, der har et glimt i øjet og gerne vil lære.

Hvem er vi?

Gruppeordningen på Lundtofte Skole er et heltidstilbud for børn med ADHD eller ADHD-lignende udfordringer. Vi modtager også børn med diagnoser udover ADHD, som fx Tourettes og Aspergers syndrom, eller krydsdiagnoser mellem ADHD og andre diagnoser. Stedet er normeret til 16 børn fra 0.-6. klasse.

Hverdagen i SFO

I det daglige arbejde med børnene sættes fokus på børnenes trivsel og udvikling af sociale kompetencer. Vi prioriterer i høj grad at skabe rum for etablering og udvikling af kammeratskabsrelationer imellem børnene. Samtidig arrangerer vi et udbud af daglige aktiviteter, som børnene kan deltage i.

Efter skoletid og på skolefridage går det løs med aktiviteter inde som ude med mulighed for fysisk aktivitet, at spille spil, tegne, læse, lege med lego, playmobil, biler, bordtennis, bordfodbold, træværksted, ler leg i gymnastiksal og meget mere. Udendørs har v mange muligheder med legeplads, skolegård og boldbane.

Et trygt og aktivt tilbud

Klub Lundtofte er en del af Lundtofte Skole og er et tilbud til alle børn i 4.-6. klasse. Vores ungdomsklub er til unge fra 7. klasse til 18 år.

Der er naturligvis forskel på klub og SFO, der er nye udfordringer i klubben, langt de fleste børn bliver rigtigt glade for den nye hverdag, der også indeholder lidt mere frihed. Der er ikke kontrolleret pasning i klub, men vi bruger det samme kukker system, som det I kender fra SFO'en.